CRUX logo def-transparent-large

Zet een punt. Achter eindeloze visietrajecten.
Maak je punt: als kerk. Als pioniersplek. Als predikant of pionier.
Er is teveel in beweging om niet te investeren in de dingen
waar het echt om gaat. Kerken op een keerpunt.
Met CRUX wil ik hier bezielen en bewegen.

Meer

In het kort

Wat heeft CRUX te bieden?

_Kerkvernieuwing AF-4658

Kerk met impact

Als veel goed gaat wil het nog niet zeggen dat er echt verbinding is met je wijk of woonplaats. Een vitale kerk die impact heeft voor anderen. Hoe wordt dit onderdeel van je DNA? Ik help in dit missionaire proces: verbinding tussen cultuur en evangelie, out of the box denken en pionieren omhelzen als kans.

Pioniers Lab

Met CRUX start ik Pioniers Labs. Een groep van 5-12 pioniers die samenkomen voor interactieve begeleiding: kennisdeling en leren van anderen. Het lab is de plek om ook thematisch te verdiepen en persoonlijk sterker komen te staan. Een vrije ruimte en tegelijk doelgericht en de vrijblijvendheid voorbij.

_Kerkvernieuwing AF-4925

Pioniers begeleiden

Pioniers hebben ruimte nodig en vertrouwen. Iets wat vaak schuurt met de bestaande praktijk. Anderen staan juist helemaal los. In beide gevallen is er meer nodig: ondersteuning in je eigen processen die niet maakbaar zijn. Ik bied je persoonlijke coaching in combinatie met procesbegeleiding.

Predikant & coaching

Veel verandert er aan het profiel van predikanten. Waar sta je zelf intussen? Hoe ga je om met verwachtingen en kritiek? Jij zorgt voor anderen, maar wie zorgt er voor jouw ziel? Coaching gaat over jouw ontwikkeling als voorganger. Over wie je bent, over jouw spiritualiteit en de verbinding met je werk.

_Hemelsbreed AF-7154

Grensgangers Lab

Op de grens van kerk, geloof en God. Niets is meer vanzelfsprekend. Gisteren nog gelukkig gelovig, maar vandaag op zoek. Naar wat? Betekenis? Spiritualiteit? CRUX laat vragen staan, en gaat samen op zoek. Een persoonlijk traject. Of om tafel met andere grens-gangers. Op de grens van geloof en morgen.

_Kerkvernieuwing AF-4792

Meer

Met CRUX ligt er een aanbod dat breed is, en tegelijk kent het een scherpe focus: vernieuwing en ontwikkeling op het grensvlak van deze tijd. Cruciale thema’s en kernprocessen. Naast wat hier staat is er meer: klik hier of hierboven op ‘lees meer’ voor het verdere korte overzicht.

(meer…)

Lees meer

Ik voelde me als mens met mijn vragen en mogelijkheden serieus genomen en begrepen; ik voelde me begeleid en geconfronteerd, uitgenodigd en uitgedaagd, en dat ‘op mijn niveau’ – existentieel, geestelijk, intellectueel.
De meeste werkvormen en/of theoretische kaders matchten met mijn proces. Bijzonder adequaat dus. Mooie mix tussen intuitief en methodisch.

Wat ik in Remmelt waardeer, is zijn authentiek verlangen om vanuit de kern van de zaak te leven en te werken en anderen daarin te helpen. Navolging van Christus is voor Remmelt dan ook geen theorie, maar dagelijks werken en zoeken. Leraar en leerling zijn, Remmelt combineert ze in zijn werk en leven.

Als pionierende kerk hadden we volop plannen en idealen. Maar de werkelijkheid was weerbarstig: Hoe zetten we de eerste stappen? Als leiderschapsteam van CrossPoint hebben we door een teamdag met Remmelt meer zicht gekregen op onze verlangens. Maar we hebben ook prioriteiten aangebracht en de eerste stappen benoemd. Dat heeft ons enorm geholpen!

Remmelt kan goed luisteren en dingen teruggeven, zowel van wat hij hoort als wat hij ziet. De tools zocht hij bij de problematiek die ter sprake kwam. De afwisseling vond ik goed.
Ik kan de stappen zelf herhalen, nu of later. Remmelt loopt met mij mee, ik hoef niet achter hem aan. Als ik met een andere problematiek kwam, dan was daar ruimte voor én zocht hij later naar de verbinding met de coachvraag.