Een predikantenretraite om opnieuw bij de kern te komen. Meditatie, reflectie, gesprekken en coaching in een tijdsbestek van twee dagen in de context van een klooster. Begeleiding door twee ervaren coaches die je helpen weer bij de meest basale vragen stil te staan. In samenwerking met de Permanente Educatie Predikanten van de Theologische Universiteit in Kampen. Jos Douma komt een bijdrage leveren rondom de lectio divina.

Doelen van de retraite

Met deze 48 uur zonder kerk willen we predikanten ondersteunen om van zorgen voor anderen, op een persoonlijke en inspirerende manier te komen tot zorgen voor zichzelf. Zorgen voor de ziel: iets dat zo belangrijk is in de dagelijkse pastorale praktijk, maar gemakkelijk ondersneeuwt in de zielszorg van anderen. We willen drie doelen formuleren waar alle momenten tijdens de retraite op gericht zijn:

  1. Verdieping van de persoonlijke sprituele ontwikkeling van de predikant waarbij bidden en luisterend bijbellezen kernelementen vormen.
  2. Meer inzicht in de eigen drijfveren en karakter en leren die te verbinden aan de persoonlijke roeping van de predikant.
  3. De predikanten worden uitgedaagd hun eigen spiritualiteit te integreren in hun geestelijk leiderschap.

Elementen

Het ideaal achter deze retraite is een vorm te ontwikkelen waar coaching en geestelijke begeleiding elkaar ontmoeten. Belangrijk element is het samen optrekken gedurende de twee dagen, waarbij tegelijk ruimte is voor persoonlijke momenten om de stilte te zoeken of met een persoonlijke opdracht bezig te zijn. Groepsgesprekken zullen daarom afgewisseld worden met individuele momenten. De vieringen in de kapel van het klooster vormen een rustig dagritme om uit de eigen context iets te proeven van de monastieke spiritualiteit. Daarnaast zijn er eigen momenten waar de lectio divina en het gebed een belangrijke plek zal hebben.


Kort overzicht en info

Een retraite voor predikanten en voorgangers om opnieuw bij de kern te komen.

Even geen kerk. Geen vergaderingen. Geen zorg voor anderen.

48 uur voor jezelf en je eigen roeping, identiteit en spiritualiteit.

Rode draad – centrale vraag

In de 48 uur willen een geestelijke ruimte creëren om opnieuw naar de eigen praktijk als predikant te kijken en dat specifiek op persoonlijk niveau: waar sta ik zelf als het gaat om bezieling, roeping en geestelijk leiderschap?

Locatie

Als locatie dient de Priorij De Essenburg in Hierden. Deze is centraal gelegen in het land (vlakbij Hardewijk) en kent een rustig ritme qua gebedstijden (7.30, 12.15, 18.00). In het gastenhuis (De Boerderij) is zelfstandige ruimte beschikbaar waar zelf gegeten wordt en een geschikte ruimte is voor groepen. Hier zijn ook de slaapkamers voor de deelnemers.

Data

9-11 juni 2017

Groepsgrootte

De retraite gaat door bij min. 8 deelnemers. In totaal is ruimte voor max. 16 deelnemers.

PE punten

Deelname levert 2 EC op, toegekend door de Theologische Universiteit en daarmee ook bruikbaar voor diverse kerkverbanden in het kader van permanente educatie.

Voorbereiding

  1. Bidden, vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God, Tim Keller. Deelnemers lezen dit voorafgaand aan de retraite.
  2. Telefonische intake. Voorgaand met een van de begeleiders rondom motivatie, verwachtingen en mogelijke aandachtspunten.

Kosten

De kosten voor deze diepte investering in jezelf is € 695,-
voor wie voor 1 november boekt en € 795,- voor wie zich daarna inschrijft.

Het gastenverblijf van de kloostergemeenschap kent alleen 2 persoonskamers met losse bedden. Tegen meerkosten kan een ‘eenpersoonskamer’ geboekt worden.

 Aanmelding

Via de website van PEP Theologische Universiteit Kampen: klik hier.

Meer informatie

Neem contact op met Remmelt via remmelt@cruxkerkvernieuwing.nl of  020 – 786 03 51 of Klaas via klaasquist@ministrare.nl of 0527 – 745 005.