Bezielen, bezinnen en begeleiden. In en rond de kerk. De vormen daarvan zijn divers.
Persoonlijke coaching is een belangrijk middel om te blijven  ontwikkelen als predikant of voorganger.
Binnen kerken adviseer en begeleid ik verandertrajecten, die de kern raken.
Voor pioniers binnen en buiten de kerkelijke setting is er zowel begeleiding als persoonlijke coaching mogelijk.
Op belangrijke thema’s ga ik graag inhoudelijk dieper in als spreker, docent of toeruster.
De specifeke mogelijkheden zijn verder onder aanbod aan te klikken:

Spreken        Bezielingsdag        Individuele coaching        Kerkelijke begeleiding        Groepen

Onderwerpen die mij aan het hart gaan en die een rol spelen in mijn aanbod zijn vermeld onder  ‘thema’s’.
Doelgroepen die ik voor ogen heb zijn te vinden onder ‘voor wie’.

Thema’s        Voor wie