Een dag(deel) met elkaar om tafel. Dit kan verschillende vormen aannemen: inhoudelijk verdiepen en samen actief verwerken en in gesprek gaan met elkaar. Of om de tafel voor advies en procesbegeleiding. Waar het in alle gevallen om gaat is dat we samen de kern raken en een stap verder komen in een proces. De concrete invulling wordt altijd samen in overleg afgestemd.

Een dag(deel) voor bezieling en bezinning houdt in:

  • begeleid gesprek rond een open Bijbel
  • inhoudelijke en toegespitste  lezing
  • begeleide gespreksvormen
  • moment van stilte, luisteren en gebed