Doel. Wat ik voor ogen heb met kerkelijke begeleiding gaat om processen die echt om kernpunten gaan. In deze verandertrajecten gaat het niet om de verandering op zichzelf, maar om de essenties van kerk-zijn en geloven. De kerk is in ontwikkeling en is dat ook altijd al geweest. Tegelijk is de context momenteel sterk in beweging en is dat in veel kerken merkbaar: krimp, afhakende jeugd, tekort aan ambtsdragers, toenemende diversiteit. Met CRUX gaan we terug naar de basis, naar de kernvragen van geloven en gemeenschap zijn: wat voor kerk wil je zijn?

Werkwijze. Als adviseur en begeleider breng ik  helderheid in een diffuus geheel en begeleidt en ondersteun bij de vervolgstappen, die nodig zijn.

Globaal ziet mijn werkwijze er als volgt uit:

  • kennismaking en oriëntatie
  • analyse van de situatie en kernvraag
  • procesplanning in overleg
  • procesbegeleiding
  • een dag(deel) voor bezinning en bezieling
  • indien nodig intensievere begeleiding in kleine kring (moderamen, bestuur bv)
  • indien wenselijk persoonlijke coaching voor predikant, voorganger of kerkelijk werker

Ik kom graag langs om persoonlijk kennis te maken en een kosteloos oriëntatiegesprek te hebben. Telefonisch of per mail afstemmen is natuurlijk ook mogelijk.