Ik kom graag spreken! Onderwerpen waar ik regelmatig voor gevraagd word liggen op het snijvlak van missionair kerk-zijn, discipelschap, geestelijk leiderschap en kerk-zijn in een post-christelijke samenleving. Zie onder thema’s een aantal cruciale onderwerpen rond geloof en kerk. Uiteraard gaan we van te voren in gesprek om af te stemmen op de eigen situatie.

Voor mij is belangrijk dat er in toespraken zowel uitdaging is en verdieping. Naast het inhoudelijke dus ook  veel ruimte voor de persoonlijke en praktische vragen. Dat raakt altijd ook aan de beleving. Met mijn verhalen wil ik zowel bezielen als bezinnen.