Bezielen Bezinnen Begeleiden

Met CRUX wil ik staan op het snijvlak van kerk, geloof en een post-christelijke context. Kerk en geloof hebben te maken met een context van transitie. Waar mijn focus ligt heb ik willen uitdrukken met de naam CRUX: bijdragen op het niveau van de meest wezenlijke vragen rond kerk en geloven. Geen bijzaken en eindeloze visietrajecten, maar doordringen tot de crux: de eigenlijke problemen en uitdagingen. Met het oog op kerkvernieuwing. Kerkvernieuwing in de breedste zin van het woord, binnen de bestaande kerk, maar ook buiten de bestaande kaders.

Ik doe dit omdat ik geloof in het evangelie van Christus.  Dat  is uitgangspunt en basis voor vitaliteit en groei. Ik help kerken die de problematiek van eigentijds en vitaal kerk willen zijn herkennen en die verlangen naar bezieling en relevantie. Ik bied hierbij mijn expertise aan om een essentieel proces te faciliteren. Hierbij gaat het om drie kernelementen: bezielen, bezinnen en begeleiden.

Bezielen. Ik geloof niet in inspiratieloos begeleiden. Het begint bij bezieling. Wat drijft je ten diepste? Wat voor kerk wil je zijn? Wat brengt mensen in beweging? Dat raakt aan spiritualiteit: de binnenkant van geloven. Het diepste niveau van waarom we de dingen doen, geloven, zeggen of verlangen. In elk traject, persoonlijk of als gezamenlijk zal dit daarom een rode draad zijn. Ik wil bijdragen aan bezield geloven. Aan bezield leiderschap. Aan een bezielde praktijk.

Bezinnen. Ik geloof niet zo in begeleiding zonder inhoudelijke verdieping. Inhoud en proces kunnen niet zonder elkaar. Daarom bied ik met CRUX altijd ook inhoudelijke bezinning. Wat wil het zeggen als we spreken over het kruis,  genade of de navolging van Jezus? Wat komt er kijken bij missionair kerk-zijn en wat zijn missionaire ontwikkelingen? Inhoudelijke bezinning die bijdraagt aan vorming van leiders in de kerk.

Begeleiden. Ik geloof niet in verandering zonder te investeren in het  proces. Het mooie van kerk zijn is dat je altijd zelfstandig bent en blijft en eigenaar over je proces. Het mooie van begeleiding daarbij is de observatie  en de expertise van buitenaf in de vorm van advisering en procesbegeleiding naar een concreet gesteld doel. Begeleiding is afstemmen op de situatie, op de eigen mogelijkheden en eigenheid en constant de vraag stellen: wat is hier nodig om werkelijk verder te komen?