“You have made us, for yourself, Lord, and our hearts are restless until they rest in you.”

Deze uitspraak van Augustinus raakt aan iets essentieels voor mij. Dat gaat allereerst over gevonden zijn. Maar niet minder over zoeken, twijfelen en geloven. Over iets van een diepe rusteloosheid die verweven is met het leven. Ik ben een zoeker, een luisteraar, een spreker, een theoloog die de praktijk zoekt en een coach, die de verdieping wil. Zoekend naar bezieling en bezield leven op het grensvlak van geloven en leven.

Focus. Na een aantal jaren als zelfstandig coach gewerkt te hebben, ga ik mij focussen op geloof en kerk. Coaching is daarbij een middel. Eerder was ik een tiental jaar predikant, waarvan de laatste vier jaar pionier voor gemeentestichting. In CRUX breng ik beide expertises samen: theologie, ervaringen in de kerk en in pionierswerk én procesbegeleiding en coaching. Al jaren coach ik predikanten en de laatste jaren kom ik steeds vaker binnen kerken voor toerusting en begeleiding. Met CRUX wil ik dat bundelen en van een heldere focus voorzien en verder ontwikkelen.

Ervaring. Dit hangt ook samen met het bewustzijn vanuit dingen die ik gezien en meegemaakt heb. Persoonlijk. In de kerk. En ook buiten de gewone kerkelijke kaders. Ik ben geraakt door verhalen van zoekers en afhakers,  de zogenaamde grensgangers tussen geloof en kerk. Maar ook door ervaringen binnen kloosters. Ik voel me daarbij aangetrokken tot het hart van geloof en kerk: de spiritualiteit en de inhoudelijke theologische thema’s. Maar ook voel ik me aangetrokken tot de rand: waar het niet meer werkt zoals voorheen. Waar er meer vragen dan antwoorden zijn.

Samenwerken. Op dit moment  zijn er twee belangrijke netwerken waarin ik deelneem: Het eerste is Toerusting 2.0 dat met name binnen de Nederlandse gereformeerde kerken toerusting en begeleiding biedt. Het tweede is Nederland Zoekt… dat kerken, missionaire initiatieven en organisaties begeleidt op het vlak van discipelschap en missionaire gemeenschapsvorming.

Op remmeltmeijer.nl vind je mijn persoonlijke blogs en andere informatie.

 

Ik heb theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit in Kampen en ben afgestudeerd in de Praktische Theologie. Aan de Alba Academie heb ik de opleiding voor coach gevolgd en sinds 2014 ben ik geregistreerd Practitioner bij de NOBCO.

Remmeltmeijerhandgeschrevenzwart

NOBCO logo Practitioner