Ad Verkerk, ouderling, kerkenraadsweekend De Burcht Barneveld-Voorthuizen

Met Remmelt Meijer bleken we iemand in huis gehaald te hebben die kernachtig de hoofdpunten van discipelschap uit de doeken doet. In zijn interactieve uitwerking hiervan met de de groep worden zowel de achtergronden als de toepassing in de praktijk van op een ontspannen en actieve manier uitgewerkt.

Taco Koster, predikant pioniersplek CrossPoint Getsewoud

Als pionierende kerk hadden we volop plannen en idealen. Maar de werkelijkheid was weerbarstig: Hoe zetten we de eerste stappen? Als leiderschapsteam van CrossPoint hebben we door een teamdag met Remmelt meer zicht gekregen op onze verlangens. Maar we hebben ook prioriteiten aangebracht en de eerste stappen benoemd. Dat heeft ons enorm geholpen!

Lennard Pors, kerkelijk werker Koningskerk Zwolle Zuid

Remmelt is een uitstekende procesbegeleider die ons heeft geholpen om meer invulling te geven aan visie en missie. Hij inspireert vanuit de Bijbel en blijft daarbij tegelijk aansluiting zoeken bij de huidige tijd en actuele ontwikkelingen. Met een vleugje humor en zijn scherpe analyses is het prettig werken met hem, waarbij hij vanuit zijn ruime “gereedschapskist” de juiste gereedschappen weet te gebruiken en toe te passen in de context van de kerk.

Dom Bernardus Peeters, Abt van Abdij O.L.V. van Koningshoeven

Als Abdijgemeenschap zijn wij onder leiding van Remmelt een spannend en boeiend traject gegaan waarbij wij zowel als bestuur, als gemeenschap en als individu uitgedaagd werden om onze persoonlijke waarden om te zetten richting het gemeenschappelijk ideaal.
De kracht van Remmelt ligt in zijn luistervaardigheid, creativiteit en openheid voor een levensvorm die niet de zijne is maar waarvoor zijn respect voelbaar is. Ook als leidinggevende heb ik in Remmelt meer dan een klankbord!

Ron Becker, voorganger CrossRoads Rotterdam

Ik voelde me als mens met mijn vragen en mogelijkheden serieus genomen en begrepen; ik voelde me begeleid en geconfronteerd, uitgenodigd en uitgedaagd, en dat ‘op mijn niveau’ – existentieel, geestelijk, intellectueel.
De meeste werkvormen en/of theoretische kaders matchten met mijn proces. Bijzonder adequaat dus. Mooie mix tussen intuitief en methodisch.

Duurt Vonck, predikant Het Kruispunt Houten

Remmelt kan goed luisteren en dingen teruggeven, zowel van wat hij hoort als wat hij ziet. De tools zocht hij bij de problematiek die ter sprake kwam. De afwisseling vond ik goed.
Ik kan de stappen zelf herhalen, nu of later. Remmelt loopt met mij mee, ik hoef niet achter hem aan. Als ik met een andere problematiek kwam, dan was daar ruimte voor én zocht hij later naar de verbinding met de coachvraag.

Bori van Braam van Vloten, communicatie adviseur Amsterdam

Als ik mijn ervaring in drie woorden moet samenvatten, dan is het: inspirerend, vernieuwend en vertrouwd. Remmelt is een echte professional die diepte en breedte combineert in zijn aanpak. Diep tot in de kern van het probleem. Breed door middel van gebruik van verschillende invalshoeken en tools vanuit theologie, psychologie, business…  – telkens om je te helpen aan een verse blik op je zoektocht.

Klaas Quist, trainer / coach Ministrare en Toerusting 2.0

Wat ik in Remmelt waardeer, is zijn authentiek verlangen om vanuit de kern van de zaak te leven en te werken en anderen daarin te helpen. Navolging van Christus is voor Remmelt dan ook geen theorie, maar dagelijks werken en zoeken. Leraar en leerling zijn, Remmelt combineert ze in zijn werk en leven.