Remmelt kan goed luisteren en dingen teruggeven, zowel van wat hij hoort als wat hij ziet. De tools zocht hij bij de problematiek die ter sprake kwam. De afwisseling vond ik goed.
Ik kan de stappen zelf herhalen, nu of later. Remmelt loopt met mij mee, ik hoef niet achter hem aan. Als ik met een andere problematiek kwam, dan was daar ruimte voor én zocht hij later naar de verbinding met de coachvraag.

Duurt Vonck, predikant Het Kruispunt Houten