Op deze plek heb ik een aantal thema’s bij elkaar gebracht. Het zijn thema’s waar ik persoonlijk sterk op betrokken ben. Belangrijker nog: rond kerkvernieuwing in de breedste zin van het woord zijn het onderwerpen die volgens mij van cruciaal belang zijn.

De thema’s zijn geschikt om los over te spreken. Dat kan in een gemeente, maar ook op een ontmoeting met predikanten en kerkelijke werkers uit de regio.
Binnen mijn aanbod van begeleiding bouw ik elementen uit deze thematiek ook in binnen een dag(deel) of langer traject. Ze bieden bezieling en verdieping en kunnen processen binnen een kerkenraad of gemeente op een ander niveau brengen.

Spiritualiteit       Contextualisatie       Genade       Navolging       Zoektocht        Nieuwe Kerkvormen       Bezield Leiderschap