Vragen. Het is een opmerkelijke trend, dat in veel kerken in toenemende mate behoefte is aan bezinning rond leiderschap. Ambtsdragers ervaren blijkbaar een andere druk en problematiek dan voorheen. De context van de kerk is dusdanig aan het veranderen dat dit nieuwe vragen oproept ten aanzien van geestelijk leiderschap. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een groeiend tekort aan ambtsdragers? Hoe schakel je gemeenteleden meer in? Doen we wel de juiste dingen als raad?

Bezorgd of bezield?  Persoonlijk naar ambtsdragers gaan vragen nog dieper: wat is bezield leiderschap? Wat is bezieling ten diepste. Dat gaat dieper dan ‘passie’. In een werkmodel zal ik schetsen hoe verschillende elementen samen nodig zijn voor bezieling binnen de kerk en hoe elk van die gebieden om ontwikkeling en visie vraagt, maar ook om concrete stappen. Leiderschap hangt samen met verantwoordelijkheid nemen. Ik geloof dat dit mogelijk is, zonder er onder gebukt te gaan of af te vlakken richting matheid. Bezorgd of bezield: op dat kruispunt vinden belangrijke keuzes plaats en ontvouwt zich een ander perspectief.