Diepte. Genade is misschien wel het moeilijkste onderwerp binnen het christelijke geloof. Tegelijk is het een woord dat vaak gebruikt wordt en een belangrijke rol speelt in hoe we dingen benoemen. Genade als vergeving is vaak de eerste betekenis die gebruikt wordt. Hier ligt al een wereld aan vragen: hoe gaan we met die vergeving om als het dichtbij komt? Kennen we werkelijk een cultuur van genade op dat punt? Daarnaast is genade meer dan vergeving: vernieuwing, verandering. Waarin heeft het evangelie mij veranderd door de jaren heen? Genade raakt aan karaktervorming. Een onderwerp dat meer en meer in de belangstelling komt nu het persoonlijke niveau vandaag weer sterker aandacht vraagt. Helpt de kerk in karaktervorming, of blijft het meer een set waarheden die we aannemen?

Cultuur. Genade kan een heel confronterend thema worden als je het tegen de praktijk aanlegt van gebrokenheid, fouten, zonde. Pijnlijk genoeg wordt genade nogal eens gemist binnen de kerk door mensen die verhalen vertellen over crises, echtscheiding, zonde of andere heftige gebeurtenissen. Genade kan verdwijnen achter goedbedoelde menselijkheid. Hoe kom je dan weer terug bij het hart van christelijk geloof? Hoe kan een kerk veranderen door genade en wat betekent dat voor onze manier van geloven?