Wat is kerk? Kun je ook out of the box denken als je het hebt over de kerk? In feite praat je dan al snel over wat ik bedoel met nieuwe kerkvormen. Na zoveel eeuwen hebben we een diversiteit aan bestaande kerken, die bij alle onderlinge verschil, toch ook veel overeenkomsten hebben. Kan het ook anders? Het antwoord is: ja, het kan anders. Een kerk kan opnieuw beginnen. Een bestaande kerk kan ook een groep de ruimte geven om te gaan pionieren en hen niet meer steevast op zondag in de dienst verwachten.

Kan het anders? Met nieuwe kerkvormen zitten we midden in een actuele ontwikkeling die in feite nog maar net begonnen is. Welke vormen zijn er allemaal, hoe werken ze? De vraag komt ook altijd terug: werkt het? Weten nieuwe vormen van gemeenschapsvorming wel aan te sluiten bij de huidige samenleving? Komen hier wel weer groepen binnen, die een kerkdeur niet meer binnenkomen?

Kernvragen. Er zijn vele namen te noemen van mensen die zich hier mee bezighouden en er zinvolle boeken en artikelen over gepubliceerd hebben. Wat zijn belangrijke grondlijnen? Wat betekent dit voor bestaande kerken? En wat zijn factoren van belang in het bezig zijn met dergelijke missionaire initiatieven? Wat is missionair dan precies: puur gericht op groei, aantallen, of gaat het ook om iets anders? Op dit punt is zowel kennis uit het werkveld relevant, alsook het samen een aantal kernvragen onder ogen zien. Voor pionierende groepen gaat het nog een stap verder in de richting van de eigen oriëntatie en kansen binnen hun context en mogelijkheden. Wat heb je nodig om klein maar duurzaam te starten, zodat je werkelijk iets opbouwt dat perspectief biedt?

Ik kom hier graag over spreken of binnen een begeleidingstraject op dit thema input geven.