Ziel van geloven. Spiritualiteit gaat over de ziel van geloven. De binnenkant van geloof. Soms zijn we in de kerk geneigd meer de inhoud of praktijk te bespreken. Maar spiritualiteit ligt daar nog onder: de verworteling van geloof. Luisteren naar God. Ontvangen. Maar ook raakt het aan godsbeelden: hoe zien we God? Wat zegt de praktijk van kerk-zijn bijvoorbeeld over onze spiritualiteit? Spiritualiteit gaat over ruimte maken voor God. Stilte, luisteren en ontvangen. Een thematiek, die voor werkers in de kerk en geestelijke leiders niet weg te denken is.

Gemiste kans? In de zoektocht naar zingeving komt de thematiek van spiritualiteit weer sterker dan voorheen terug in de aandacht. Tegelijk lijken we het vaak als thema nog uitbesteed te hebben aan vormen van Oosterse meditatie en blijft het steken in een typering van zweverigheid. Een gemiste kans, omdat spiritualiteit juist vanaf het begin van het christelijk geloof iets is geweest wat belangrijk was. Als de kerk vandaag bevraagd of bekritiseerd wordt, heeft dat alles te maken met spiritualiteit: hoeveel ruimte is er voor de Geest, voor beleving en het horen van Gods stem tussen alle menselijke meningen en discussies? Iemand die op dit vlak veel geboden heeft is Henri Nouwen.

Spiritualiteit is voor kerk en geloof van belang vandaag de dag. Meer dan de moeite waard om  tijd  te maken voor het brongebied van geloven.