Op zoek naar? Geloof hangt samen met een diepe overtuiging, met God en Jezus. Maar geloof is tegelijk ook een zoektocht. Hiermee is de spanning terug die geloof eigen is. Twijfel kan een plek krijgen, zonder gelijk af te doen aan de kostbaarheid van geloof. Zoektocht is iets wat veel plaatsvindt binnen de kerk, en niet minder erbuiten. Wat wil het zeggen als mensen in toenemende mate die zoektocht buiten het zicht van de kerk aangaan? Waar raken die zoektochten elkaar, waar schuurt het? Heeft christelijk geloof hier meer in huis om mensen opnieuw te verbinden aan elkaar en misschien zelfs aan God?

Verbinden. Geloof als zoektocht is een thema dat elke kerk, die missionair wil zijn, raakt. Elke pioniersplek staat midden in het vragenveld van deze zoektocht. Hoe verbind je geloof en context, hoe volg je Jezus in een tijd waarin niets vanzelfsprekend is? Waar val je op terug als oude waarheden onder druk staan en je in een sceptische cultuur leeft?