Met CRUX richt ik me op kerken en nieuwe kerkvormen en daarmee mensen die daarin werkzaam zijn: predikanten en pioniers.  Daarnaast zie ik een groeiende groep gelovigen die meer los van de kerk staat en die ik grensgangers noem. Tenslotte ben ik vanuit de ervaring van de afgelopen jaren betrokken bij kloosters.
Hiermee wil ik andere groepen niet uitsluiten, maar wel de focus voor mijn werk aangeven:

Kerken        Kloosters        Predikanten        Pioniers        Grensgangers