Met grensgangers bedoel ik mensen  die zich verbonden weten met christelijk geloof of in ieder geval daarvan (nog) geen afscheid genomen hebben. Maar de bestaande kerk is meestal een probleem of al een gepasseerd station.  Gisteren nog gelukkig gelovig, maar vandaag is alles anders. Vervreemding, een eigen zoektocht op de rand van kerk en geloof, tussen geloofsgemeenschappen enerzijds en zingeving, God en Bijbel anderzijds. Op zoek naar wat? Spiritualiteit? Mogelijk nog concreter: wat wil ik nog met geloven, met God, met bijbel en bidden? Wil ik er nog iets mee? En hoe dan?

Coaching
In dit zoekveld bied ik begeleiding aan in de vorm van coaching. Coaching rond spiritualiteit. Begeleiding om te zoeken naar wat je wilt, waar je staat en waar je naar toe wilt. Maar ook om te kijken waar je vandaan komt en wat jou dat nu nog te zeggen heeft. Coaching betekent dat het jouw proces is en blijft. Het  betekent ook dat ik wel elementen aanreik en met je de lagen van toen en nu probeer te ontvlechten en te duiden.

Persoonlijk traject: na een kennismaking beslis jij of dit iets is voor jou. We plannen samen een serie gesprekken. Minimaal 7 gesprekken, maximaal 12. Jij stelt je doel(en) met deze serie gesprekken en een kernvraag die uitgangspunt is voor deze zoektocht. Gesprekken vinden in de regel plaats in Amsterdam. Interesse? Neem contact met me op.

Grensgangers Lab
Grensgangers voelen regelmatig vervreemding, meer ‘ik’ dan ‘wij’. Het kan bijzonder bijdragen als je anderen ontmoet, die zich ook in dit grensvlak bevinden. Luisteren naar elkaars verhalen. Elkaar kritisch en betrokken kunnen bevragen en gezamenlijk thema’s bespreken, die cruciaal zijn in je zoektocht. Met Grensgangers Lab wil ik een open ruimte creëren, die zowel veiligheid en procesondersteuning biedt, als ruimte voor je eigen verhaal. Een Lab vindt plaats met 5-7 deelnemers op een middag en duurt 3 uur. Je kunt je als groep aanmelden en vrijblijvend met mij kijken of we een match hebben voor een middag. Het is ook mogelijk om een serie van 3 middagen af te spreken met dezelfde groep. Als je je individueel aanmeldt kom je op de wachtlijst tot er minimaal 5 deelnemers zijn. Informeer bij mij voor de mogelijkheden.

Als je hier iets herkent van je eigen verhaal en je hebt belangstelling: laten we een biertje drinken en vrijblijvend kijken wat er zou kunnen.