Kerk op een keerpunt: terug naar de kern
Als kerk kun je voelen hoezeer we vandaag op een  keerpunt staan: hoe gaan we verder? Wat voor kerk willen we zijn? Hoe worden we weer inspirerend, bezielend en vitaal? Pas als dat helder voor ogen staat kun je je afvragen: doen we de juiste dingen? Als kerkenraad en als gemeente.

Er zijn twee opties. Committeer je aan een half jaar of een jaar lang advies en begeleiding. Dit bestaat uit minimaal vijf (bij een half jaar) of tien keer (bij een jaar) bijeenkomsten van een (deel van de) raad met mij als adviseur/begeleider. Hierbij als aanvullende opties een aparte bezinningsdag voor de raad, een gemeenteavond en een persoonlijk coachtraject voor de predikant.

Belangstelling? Neem contact op en laten we kijken naar de mogelijkheden.

Kerk op het kruispunt: missionair en relevant
Als veel goed gaat wil het nog niet zeggen dat er echt verbinding is met je wijk of woonplaats. Juist dan kan de vraag zich opdringen: zijn we echt goed bezig? Of draait het teveel om interne organisatie en zorgen? Gaat het meer om activiteiten, dan om een vitale gemeenschap? Een vitale kerk die impact heeft voor anderen: hoe wordt dit onderdeel van je DNA?

Ik help graag in dit missionaire proces. De verbinding tussen cultuur en evangelie is daarbij belangrijk: contextualisatie .
Een tweede aandachtsgebied gaat over jezelf als gelovige: discipelschap of navolging van Jezus. Hoe leef je zelf je geloof en hoe doe je dat samen als gemeenschap?
Een derde element:  out of the box denken en pionieren omhelzen als kans. Kijken waar kansen liggen in deze situatie. Niet iedereen is pionier in de gemeente en dat hoeft ook niet. Maar tegelijk kan ruimte hiervoor enorm helpen, zowel voor de gemeente als voor een kleiner initiatief binnen of aan de rand van de gemeente. Hoe initieer je dat en houd je verbinding die naar beide kanten vruchtbaar kan werken?

Vanuit mijn ervaring bied ik hier ondersteuning in missionaire processen en visie. Wat is er nodig om missionair niet een woord te laten zijn of iets hips, maar iets vanuit de essentie van kerkzijn.

Hier zijn twee opties denkbaar. Committeer je aan een half jaar of een jaar lang advies en begeleiding. Dit bestaat uit minimaal vijf (bij een half jaar) of tien keer (bij een jaar) bijeenkomsten van een (deel van de) raad met mij als adviseur/begeleider. Hierbij als aanvullende opties een aparte bezinningsdag voor de raad, een gemeenteavond en een persoonlijk coachtraject voor de predikant en/of pionier(s).

Belangstelling? Neem contact op en laten we kijken naar de mogelijkheden.