Pionier: je bent werker aan de rand van de bestaande kerk of zelfs daarbuiten. Verbonden met een moederkerk of als zelfstandig missionair initiatief. Je werk heeft overeenkomsten met dat van een predikant, maar minstens evenveel dingen zijn heel anders. Veel is onzeker en onduidelijk. Samen met een team sta je midden in die dynamiek van zoeken, experimenteren en ontwikkelen. Dat kan nog in de startfase zijn of al verder in een opbouwfase. Maar de dynamiek met zoekers en niet-kerkelijk geörienteerde (jonge) mensen is een andere dan in een bestaande setting. In die spannende context kom ik je graag ondersteunen vanuit CRUX. Ik weet hoe het is om op het grensvlak te staan in een continu veranderend speelveld.

Coaching
Voor een pionier heeft persoonlijke coaching veel waarde. Het is de veilige plek waar je even afstand kunt nemen van waar je op die andere momenten in ondergedompeld wordt. Om naar jezelf te kijken en ook tijdig in jezelf te investeren. Voor coaching stellen we samen een kernvraag en kerndoelen vast, tegelijk moet dat wel meebewegen met jouw situatie. Aandacht voor praktijksituaties en scherpe reflectie daarop is daarom een rode draad in de gesprekken. Tegelijk is aandacht voor heel persoonlijke vragen en spanningen ook van belang: je staat onder druk en dat maakt dit element nog belangrijker. Jouw persoon is een waardevol én kwetsbaar instrument binnen een relatief klein initiatief. Hiervoor tijd nemen en investeren in passende ondersteuning, betaalt zich dubbel en dwars terug.

PioniersLAB
Voor groepen pioniers is er het PioniersLAB. Dit is e
enPioniersLAB groep pioniers, die samenkomt om een dagdeel intensief van elkaar te leren. Ik begeleid dit proces en
borg de scherpte en uitdaging in het proces. Een LAB gaat een paar stappen verder dan intervisie. Een LAB doorbreekt het eilandjesgevoel. Processen worden inzichtelijk door diepgaand van elkaar te leren als pioniers.  Uitgangspunt is een thematiek die relevant is in het pro
ces van pionieren. Praktijkverhalen worden gedeeld, bevraagd en uitgediept. Kennis en ervaring, verdieping en praktijk gaan hier samen op met out of the box denken en nieuwe ideeën vormen. LAB is een unieke vorm om de ervaringen, struggles, failures en best practices bij elkaar te brengen.

Voor deelname zijn minimaal 10 deelnemers nodig uit tenminste 3 initiatieven. Een meeting van een PioniersLAB duurt  3 uur. De opzet van het programma bevat een basisstructuur in drie fasen: analyse, co-creatie en innovatie. Verdere invulling, zoals thema, locatie, datum en  wordt in overleg vastgesteld. Het verdient voorkeur om dit te doen als pioniers uit dezelfde stad of regio (stad, vinex bv) of vanuit initiatieven met gelijksoortige kenmerken (doelgroep, buurtwerk bv). Het is hierbij juist waardevol als kerkelijke achtergrond en wel/niet ambtelijke aanstelling divers is. Ik ga graag vrijblijvend met je om tafel om dit idee verder uit te werken. Heb je interesse? Neem dan voor meer info en mogelijkheden contact met me op.

Begeleiding pioniersinitiatieven
Het zou elk pioniersinitiatief aan te raden zijn om een vorm te zoeken van gezamenlijke begeleiding. Een kernteam,  kerkelijk verbonden met een moederkerk of kerkverband of losser en meer op zichzelf staand: externe trajectbegeleiding biedt veel voordelen. Het past zich aan bij waar jezelf staat als initiatief en focust op procesbegeleiding. Het biedt ondersteuning aan kleine teams die al zoveel te overzien hebben. Het kan voorkomen dat een initiatief onnodig vastloopt of verdampt door uitval van teamleden en betrokkenen. Het helpt om langere termijndoelen te stellen, zonder dat dit ten koste gaat van pionieren. Ik bied waar nodig extra expertise van een ervaringsdeskundige die ook de praktijk elders ziet.

Als je belangstelling hebt kom ik graag een kop koffie of een biertje drinken om verder te praten over wat mogelijk en wenselijk is.