Veel verandert er aan het profiel van predikanten. Waar sta je zelf intussen? Hoe ga je om met verwachtingen en kritiek? Jij zorgt voor anderen, maar wie zorgt er voor jou? Coaching gaat over jouw ontwikkeling als voorganger. Over wie je bent, over jouw spiritualiteit en de verbinding met je werk. Over de ziel van je werk en dus ook over je eigen ziel.

Coaching
Omdat je als predikant op veel punten eindverantwoordelijkheid draagt is coaching een belangrijke vorm van jezelf ontwikkelen en zorgen voor jezelf. Het biedt een veilige plek. Voor mij als coach is vertrouwen in de coachrelatie daarom ook erg belangrijk. Coaching creëert een veilige ruimte waar je kunt zoeken, vragen, kwetsbaar kunt zijn en je tegelijk uitgedaagd wordt om te verdiepen en nieuwe stappen te zetten. De plek waar je in de spiegel kijkt van de praktijk.

Als coach help ik je te reflecteren en bied ik een klankbodem om na te denken over relevante thema’s in je werk. Ik beweeg mee met jou binnen het traject tussen praktijk (casuïstiek) en onderliggende thema’s. Ik maak gebruik van  modellen, waar dat behulpzaam is en vraag tussentijds van je een actieve opstelling door opdrachten en reflectie.

Predikanten Lab
Intervisie is intussen bekend onder predikanten. De keuze voor Labs komt voort uit mijn ervaring dat er nog meer mogelijk is dat niet gedekt wordt met intervisie. Het gaat hier om een ochtend of middag van drie uur. Inzet is hier het leren van elkaar rond gedeelde thema’s en spanningsvelden. De casus raakt dus altijd een gezamenlijke bezinning en de deelnemers participeren allemaal: iedereen is maker van het proces en iedereen leert van de ander. Predikanten Labs willen een gerichte leeromgeving creëren op het snijvlak van inspiratie, praktijk en leiderschap.

Samen leren en ontwikkelen
Naast coaching bied ik vanuit CRUX ook andere vormen van ontwikkeling aan. Dat betreft groepen rond educatie en gemeenschappelijke thema’s. Zie voor actueel aanbod de homepage.