Kloosters met ziel

Eeuwenlang zijn kloosters al de broedplaatsen van christelijke spiritualiteit. Er is hernieuwde aandacht voor kloosters en tegelijk in veel situaties een sterke krimp. Met CRUX bied ik diverse vormen van ondersteuning rond denkprocessen en de eigen bezinning.

_Kerkvernieuwing AF-4784

Bezielende thema’s

Een avond met een lezing op het snijvlak van geloof en praktijk. Over het hart van geloven of juist de toepassing in een veranderende praktijk. Geestelijk leiding geven, discipelschap, of missionair kerk-zijn. Cruciale thema’s die dichtbij mogen komen en richting bieden.

Permanente educatie

Vanuit CRUX ben ik in samenwerking met anderen actief rond  permanente vorming en educatie van predikanten en kerkelijke werkers. Meer info volgt.

 

Concrete vragen of samen een kop koffie drinken om door te praten? Mail, bel op app me en we praten verder en kijken naar mogelijkheden.

Remmeltmeijerhandgeschrevenzwart

 

 

 

P.S. Dit is een kort overzicht, voor uitgebreidere informatie kun je hier terecht:

Aanbod       Voor wie       Thema’s